Contact

Gegevens van het MEDISCH CENTRUM MUTSAERT

  • Romeinsesteenweg 462 - 1853 STROMBEEK- BEVER
  • Consultaties, bloedafnamecentrum : 02 267 05 85

         Email : cmsmutsaert@skynet.be

In geval van nood, ‘s avonds en tijdens het weekend, kunt u de wachtdienst bellen op het nummer 02 375 10 12 of zich wenden tot het dichtst bijliggend ziekenhuis.

Consultaties

Om een afspraak te nemen :

Van maandag tot vrijdag van 7u45 tot 19u30

en op zaterdag van 8u tot 13u.

Documenten voor te leggen voor de consultatie :

  • Kleefbriefje van uw Mutualiteit
  • Uw SIS kaart
  • Een eventuele aanvraag voor de uit te voeren onderzoeken

De betalingen gebeuren enkel via BANCONTACT